Industrijska crijeva

- za prehrambenu industruju
- za abrazivne medije
- za mineralna ulja
- za transportna sredstva
- za paru i vruću vodu
- za hemikalije
- za industrijske vode
- za komprimirani zrak
- za plin i kisik
- za otprašivanje i ventilaciju
- za pneumatiku
- za posebne namjene

Industrijska crijeva
portfolio_i_8
Industrijska crijeva
portfolio_a_7
Industrijska crijeva
portfolio_building_6

Hidraulična crijeva

- visokotlačna
- niskotlačna
- termoplastična
- bešavne cijevi

Hidraulična crijeva
portfolio_i_8
Hidraulična crijeva
portfolio_a_7

Crijeva za posebne namjene

- teflonska
- za klimu
- za servo volana
- za kočnice
- metalna gibljiva

Crijeva za posebne namjene
portfolio_i_8
Crijeva za posebne namjene
portfolio_a_7

Priključci za hidraulična crijeva

- visokotlačni
- niskotlačni
- čahure
- ermeto priključci
- brze spojke

Priključci za hidraulična crijeva
portfolio_i_8
Priključci za hidraulična crijeva
portfolio_a_7
Priključci za hidraulična crijeva
portfolio_a_7

Komponente za zrak - pneumatiku

- cilindri
- elektro ventili
- konektori
- pneumatski ventili
- mehanički ventili
- ručni ventili
- regulatori protoka
- filteri
- zauljivači
- pripremne grupe
- manometri
- spojni materijal
- crijeva za pneumatiku

Komponente za zrak - pneumatiku
portfolio_i_8
Komponente za zrak - pneumatiku
portfolio_a_7
Komponente za zrak - pneumatiku
portfolio_building_6

Oprema za konfekcioniranje hidrauličnih crijeva

- prese za stiskanje hidraulične i ručne
- cirkulari za rezanje crijeva
- ostale mašine i alati

Oprema za konfekcioniranje hidrauličnih crijeva
portfolio_i_8
Oprema za konfekcioniranje hidrauličnih crijeva
portfolio_a_7